Nastupi JUL 2013.

„KRIN BAND“ UTORAK 16.JUL KRSTENJE HOTEL „RESAVA“ DESPOTOVAC,SUBOTA 20.JUL  KAFANA „CEZE“ S.PALANKA I NEDELJA 21.JUL  KRSTENJE KOD PORODICA KOSTIĆ I SIMEUNOVIĆ (STEFANA I MELANI)“CENTAR SVETA“ VIRINE

4

zp8497586rq